98 Beyyine Suresi 1-3. Ayetler

98 Beyyine Suresi 1. Kitap ehlinden inkâr edenler ile Allah’a ortak koşanlar, kendilerine apaçık delil gelinceye kadar (küfürden) ayrılacak değillerdi. 2. Bu delil, tertemiz sahifeleri okuyan,...

97 Kadr Suresi 1-5. Ayetler

97 Kadr Suresi 1. Şüphesiz, biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik. 2. Bilir misin nedir Kadir gecesi? 3. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. 4. Melekler ve Ruh...

96 Alak Suresi 9-19. Ayetler

96 Alak Suresi 9, 10. Sen, namaz kıldığında kulu (bundan) engelleyeni gördün mü? 11, 12. Ne dersin, ya o (engellenen kul) hidâyet üzere ise; ya da...

96 Alak Suresi 6-8. Ayetler

96 Alak Suresi 6, 7. Hayır, insan kendini yeterli gördüğü için mutlaka azgınlık eder. 8. Şüphesiz dönüş ancak Rabbinedir.

96 Alak Suresi 1-5. Ayetler

96 Alak Suresi 1, 2. Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı “alak”dan yarattı. 3. Oku! Senin Rabbin en cömert olandır. 4, 5. O, kalemle yazmayı öğretendir, insana...

95 Tîn Suresi 1-8. Ayetler

95 Tîn Suresi 1. Tîn’e ve zeytûn’a andolsun. 2. Sinâ dağına andolsun, 3. Bu güvenli şehre (Mekke’ye) andolsun ki, 4. Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık. 5....

94 İnşirah Suresi 6-8. Ayetler

94 İnşirah Suresi 6. Gerçekten, güçlükle beraber bir kolaylık vardır. 7. Öyleyse, bir işi bitirince diğerine koyul. 8. Ancak Rabbine yönel ve yalvar.

94 İnşirah Suresi 1-5. Ayetler

94 İnşirah Suresi 1. (Ey Muhammed!) Senin göğsünü açıp genişletmedik mi? 2, 3. Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? 4. Senin şânını yükseltmedik mi? 5. Şüphesiz güçlükle beraber...

93 Duhâ Suresi 5-11. Ayetler

93 Duhâ Suresi 5. Şüphesiz, Rabbin sana verecek ve sen de hoşnut olacaksın. 6. Seni yetim bulup da barındırmadı mı? 7. Seni yolunu kaybetmiş olarak bulup da...

93 Duhâ Suresi 1-4. Ayetler

93 Duhâ Suresi 1. Kuşluk vaktine andolsun, 2. Karanlığı çöktüğü vakit geceye andolsun ki, 3. Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da. 4. Muhakkak ki âhiret senin için...