105 Fil Suresi 1-5. Ayetler

105 Fil Suresi 1. Rabbinin, fil sahiplerine (bir fille desteklenmiş orduya) ne yaptığını görmedin mi? 2. Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? 3, 4, 5. Üzerlerine balçıktan pişirilmiş...

104 Hümeze Suresi 1-9. Ayetler

104 Hümeze Suresi 1, 2. Mal toplayan ve onu durmadan sayan, insanları arkadan çekiştiren, kaş göz işaretiyle alay eden her kişinin vay hâline! 3. O, malının,...

103 Asr Suresi 1-3. Ayetler

103 Asr Suresi 1, 2. Andolsun zamana ki, insan gerçekten ziyan içindedir. 3. Ancak, iman edip de sâlih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı...

102 Tekâsür Suresi 1-8. Ayetler

102 Tekâsür Suresi 1, 2. Çoklukla övünmek sizi, kabirlere varıncaya (ölünceye) kadar oyaladı. 3. Hayır; ileride bileceksiniz! 4. Hayır, Hayır! İleride bileceksiniz! 5. Hayır, kesin olarak bir bilseniz.. 6....

101 Kâri’a Suresi 1-11. Ayetler

101 Kâri’a Suresi 1. Yürekleri hoplatan büyük felaket! 2. Nedir o yürekleri hoplatan büyük felaket? 3. Bilir misin nedir yürekleri hoplatan büyük felaket? 4. O gün insanlar, her...

100 Âdiyât Suresi 1-11. Ayetler

100 Âdiyât Suresi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Soluk soluğa süratle koşan, (koşarken ayaklarını) vurarak ateş çıkaran, sabah erkenden baskın yapan, orada tozu dumana...

99 Zilzâl Suresi 1-8. Ayetler

99 Zilzâl Suresi 1, 2, 3. Yeryüzü kendine has bir sarsıntıya uğratıldığı, içindekileri dışarıya çıkarıp attığı ve insan, “Ona ne oluyor?” dediği zaman, 4. İşte o...

98 Beyyine Suresi 7.8. Ayetler

98 Beyyine Suresi 7. Şüphesiz, iman edip, salih ameller işleyenler var ya; işte onlar insanların en hayırlısıdırlar. 8. Rableri katında onların mükâfatı, içlerinden ırmaklar akan, içlerinde...

98 Beyyine Suresi 6. Ayet

98 Beyyine Suresi 6. Şüphesiz, inkâr eden kitap ehli ile Allah’a ortak koşanlar, içinde ebedî kalmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar insanların en kötüsüdürler.

98 Beyyine Suresi 4-5. Ayetler

98 Beyyine Suresi 4. Kendilerine kitap verilenler, ancak kendilerine o apaçık delil geldikten sonra ayrılığa düştüler. 5. Hâlbuki onlara, ancak dini Allah’a has kılarak, hakka yönelen...