UZUN SOHBETLER

Müminun Suresi 1.2.3. ayetler 28.02.2018 Çarşamba Sohbetleri

Müminun Suresi 1. Mü'minler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. 2. Onlar ki, namazlarında derin saygı içindedirler. 3. Onlar ki, faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. 1. Kad eflehal mü'minun 2....

Cuma Suresi 1.2.3.9. ayetler 17.01.2018 Çarşamba Sohbetleri

1. Göklerdeki ve yerdeki her şey, mülkün sahibi, mukaddes, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ı tespih eder. 2. O, ümmîlere, içlerinden, kendilerine...

Besmele konulu sohbetimiz! 10.01.2018 Çarşamba Sohbetleri

Besmele konulu bu müthiş sohbetimizi kaçırmayın! Hiç bilmediğiniz çok önemli konuları öğreneceksiniz! Allah'ın(c.c) Kaç ismi var? Kaç cennet var? Cennetlerin tasfirleri! Kaç cehennem var?...

Mülk Suresi 15.16.17. ayetler 03.01.2018 Çarşamba Sohbetleri

15. O, yeryüzünü sizin ayaklarınızın altına serendir. Haydi onun üzerinde yürüyün ve Allah'ın rızkından yiyin. Dönüş ancak onadır. 16. Göktekinin sizi yere geçirivermeyeceğinden emin mi...

Nisa 155-158. Maide 114-117. ayetler 27.12.07 Çarşamba Sohbetleri

Nisa Suresi 155-158. ayetler 155. Verdikleri sağlam sözü bozmalarından, Allah'ın âyetlerini inkar etmelerinden, peygamberleri haksız yere öldürmelerinden ve "kalplerimiz muhafazalıdır" demelerinden dolayı (başlarına türlü belalar verdik....

İsra Suresi 1. Ayet 13.12.2017 Çarşamba Sohbetleri

1. Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed'i) bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz o,...

Secde Suresi 7.8.9. ayetler 06.12.2017 Çarşamba Sohbetleri

7. O ki, yarattığı her şeyi güzel yaptı. İnsanı yaratmaya da çamurdan başladı. 8. Sonra onun neslini bir öz sudan, değersiz bir sudan yarattı. 9. Sonra...

Ahzab Suresi 6.9.10.11.12.45.46. ayetler 29.11.2017 Çarşamba Sohbetleri

6. Peygamber, mü'minlere kendi canlarından daha önce gelir. Onun eşleri de mü'minlerin analarıdır. Aralarında akrabalık bağı olanlar, Allah'ın Kitabına göre, (miras konusunda) birbirleri için...

Ahzab Suresi 57. ayet 22.11.2017 Çarşamba Sohbetleri

57. Şüphesiz Allah ve Resülünü incitenlere, Allah dünya ve ahirette lanet etmiş ve onlara aşağılayıcı bir azap hazırlamıştır 57. İnnellezıne yü'zunellahe ve rasulehu leanehümüllahü fid...

Fussilet Suresi 13.14. ayetler 15.11.2017 Çarşamba Sohbetleri

13. Eğer yüz çevirirlerse onlara de ki, "Ben sizi Âd ve Semûd kavimlerini çarpan yıldırım gibi bir yıldırıma karşı uyardım." 14. Hani onlara peygamberler...

EN İYİLER

POPÜLER