67 Mülk Suresi

1. Hükümranlık elinde olan Allah, yücedir. O, her şeye hakkıyla gücü yetendir.