Müminun Suresi

1. Mü’minler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir.
2. Onlar ki, namazlarında derin saygı içindedirler.
3. Onlar ki, faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler.

1. Kad eflehal mü’minun
2. Ellezıne hüm fı salatihim haşiun
3.Vellezıne hüm anil lağvi mu’ridun