30. Hani, Rabbin meleklere, Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar, Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamdederek daima seni tesbih ve takdis ediyoruz. demişler, Allah da, Ben sizin bilmediğinizi bilirim demişti. 30. Ve iz kale rabbüke lil melaiketi innı caılün fil erdı halıfeh* kalu e tecalü fıha mey yüfsidü fıha ve yesfiküd dima* ve nahnü nüsebbihu bi hamdike ve nükaddisü lek* kale innı alemü ma la talemun

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here