EN YENİ İÇERİKLER

67 Mülk Suresi 8-11. Ayetler

67 Mülk Suresi 8. Neredeyse cehennem öfkeden çatlayacaktır! Oraya her bir topluluk atıldıkça oranın bekçileri onlara, “Size bir uyarıcı gelmemiş miydi?” diye sorarlar. 9. Onlar da...

67 Mülk Suresi 6.7. Ayetler

67 Mülk Suresi 6. Rablerini inkâr edenler için cehennem azabı vardır. Ne kötü varılacak yerdir orası! 7. Oraya atıldıklarında, onun kaynarken çıkardığı korkunç uğultuyu işitirler.

67 Mülk Suresi 5. Ayet

67 Mülk Suresi 5. Andolsun biz, en yakın göğü kandillerle donattık. Onları şeytanlara atılan taşlar yaptık ve (ahirette de) onlara alevli ateş azabını hazırladık.

67 Mülk Suresi 3.4. Ayetler

67 Mülk Suresi 3. O, yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahmân’ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak! Hiçbir çatlak (ve düzensizlik) görüyor musun? 4....

67 Mülk Suresi 2. Ayet

67 Mülk Suresi 2. O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O, mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır.

67 Mülk Suresi 1. Ayet

67 Mülk Suresi 1. Hükümranlık elinde olan Allah, yücedir. O, her şeye hakkıyla gücü yetendir.

66 Tahrîm Suresi 12. Ayet

66 Tahrîm Suresi 12. Allah, bir de iffetini sapasağlam koruyan ve bizim de kendisine ruhumuzdan üflediğimiz, Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını doğrulayan İmran kızı Meryem’i de...

66 Tahrîm Suresi 11. Ayet

66 Tahrîm Suresi 11. Allah, iman edenlere ise, Firavun’un karısını örnek gösterdi. Hani o, “Rabbim! Bana katında, cennette bir ev yap. Beni Firavun’dan ve onun...

66 Tahrîm Suresi 10. Ayet

66 Tahrîm Suresi 10. Allah, inkâr edenlere, Nûh’un karısı ile Lût’un karısını örnek gösterdi. Bu ikisi, kullarımızdan iki salih kişinin nikâhları altında bulunuyorlardı. Derken onlara...

66 Tahrîm Suresi 9. Ayet

66 Tahrîm Suresi 9. Ey Peygamber! Kâfirlere ve münafıklara karşı cihad et, onlara karşı sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. Ne kötü varılacak yerdir orası!